Algemene voorwaarden:

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie/gegevensbeheer

 • De behandelaar/therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 • M.i.v. 25-05-2018 is de AGV wet van kracht. Met het ondertekenen van de behandeloverkomst gaat u akkoord met de privacyverklaring.

Afspraken behandelingen/consulten

 • Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per consult. •
 • Na een behandeling wordt steeds in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Een consult duurt: 60 minuten tot 90 minuten (vervolgconsult) en 90 minuten (1e consult)

Betaling en kosten

 • De kosten van de therapie bedragen € 55,– per behandeling/consult van 60 minuten en € 70,– per behandeling/consult van 90 minuten. De kosten van een Eerste consult zijn € 70,–. Het tarief kan per eerst volgende kalenderjaar worden verhoogd.
 • De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de declaratie direct contant te worden betaald of na afspraak hierover binnen 7 dagen te zijn voldaan.
 • Client geeft indien gewenst toestemming tot het digitaal verzenden van de factuur.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.
 • Bij verhindering dient de cliënt minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen anders wordt de gereserveerde tijd voor het consult in rekening gebracht.

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).
 • Zie erop toe dat uw behandelaar op zijn/haar declaraties altijd zijn/haar VBAG- licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de VBAG op de nota staan afgedrukt.

Aansprakelijkheid

 • De behandelingen bij natuurgeneeskundig advies Corry van Bockel zijn geen vervanging voor reguliere medische begeleiding in welke vorm dan ook. Een behandeling bij een arts kunt u gewoon voortzetten. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist. Cliënten blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn. Het ondergaan van behandelingen is een vrije keuze.
 • De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Bij geschillen met de behandelaar/therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of SCAG. Uw behandelaar kan u hierover informeren.
 • Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.